Finnvera Plc Resultatvarning: Finnverakoncernen Sänker Resultatutsikterna För 2020

Date : 01/07/2020 @ 10:00
Source : UK Regulatory (RNS & others)

Finnvera Plc Resultatvarning: Finnverakoncernen Sänker Resultatutsikterna För 2020

 
TIDMFVA 
 
 
  Resultatvarning: Finnverakoncernen sänker resultatutsikterna 
för 2020 
 
  Börsmeddelande 1.7.2020 kl. 12.00 
 
  Finnvera Abp, insiderinformation 
 
  Finnverakoncernen uppskattade i sin verksamhetsberättelse och sitt 
bokslut, som publicerades 26.2.2020, att Finnverakoncernens verksamhet 
väntas vara självbärande även under år 2020 och 
konstaterade att osäkerheter är förknippade med 
utvecklingen inom realiserade och förväntade förluster, 
något som kan ha en betydande inverkan på resultatet. 
 
  Coronaviruspandemin orsakar en exceptionell osäkerhet i 
framtidsutsikterna. Enligt nuvarande ekonomiska prognoser uppskattas det 
bland annat att den kalkylmässiga inverkan av makroekonomiska 
indikatorer på väntade kreditförluster kommer att minska 
Finnverakoncernens resultat så att koncernens verksamhet är 
förlustbringande under 2020. 
 
  Fritt eget kapital och Statsgarantifonden, som täcker ett 
förlustbringande resultat för Finnverakoncernen, uppgick vid 
utgången av år 2019 till 1,9 miljarder euro. 
 
  Finnverakoncernens halvårsöversikt 1.1--30.6.2020 publiceras 
21.8.2020. 
 
  Ytterligare information: 
 
  Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400 
 
  Jussi Haarasilta, affärsdirektör, vikarie för 
verkställande direktören, tfn 029 460 2601 
 
  Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458 
 
  Distribution: 
 
  NASDAQ Helsinki Oy 
 
  London Stock Exchange 
 
  Centrala massmedier 
 
  www.finnvera.fi 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2020 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.
ADVFN Advertorial
Your Recent History
LSE
GKP
Gulf Keyst..
LSE
QPP
Quindell
FTSE
UKX
FTSE 100
LSE
IOF
Iofina
FX
GBPUSD
UK Sterlin..
Stocks you've viewed will appear in this box, letting you easily return to quotes you've seen previously.

Register now to create your own custom streaming stock watchlist.

NYSE, AMEX, and ASX quotes are delayed by at least 20 minutes.
All other quotes are delayed by at least 15 minutes unless otherwise stated.

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20200706 07:18:52