TIDMSYDB 
 
 
 
 
 
 
 
Nasdaq Copenhagen A/S            Peberlyk 4 
 London Stock Exchange            DK-6200 Aabenraa 
 Bourse de Luxembourg             Telefon +45 74 37 37 37 
 Øvrige interessenter        Telefax +45 74 37 35 36 
 Selskabsmeddelelse nr. 51/2019   Sydbank A/S 
                                  CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa 
                                  sydbank.dk 
18. november 2019 
 
 
   Aktietilbagekøb i Sydbank -- transaktioner i uge 46 
 
   Sydbank offentliggjorde den 1. maj 2019 et aktietilbagekøbsprogram 
på 250 mio. kr. Aktietilbagekøbet startede den 2. maj 2019 og 
vil være afsluttet senest den 31. december 2019. 
 
   Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på 
nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank og gennemføres efter 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning 
(EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne. 
 
   Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende 
transaktioner: 
 
 
 
 
                                     Antal     Gennemsnitlig   Transaktions-værdi 
                                     aktier     købskurs           (kr.) 
--------------------------------  -----------  --------------  ----------------------- 
Akkumuleret seneste meddelelse      1.731.000                           204.340.880,00 
--------------------------------  -----------  --------------  ----------------------- 
11. november 2019                       7.000          135,53               948.710,00 
 12. november 2019                      8.000          137,07             1.096.560,00 
 13. november 2019                     11.000          132,36             1.455.960,00 
 14. november 2019                     13.000          130,58             1.697.540,00 
 15. november 2019                     12.000          129,18             1.550.160,00 
--------------------------------  -----------  --------------  ----------------------- 
I alt uge 46                           51.000                             6.748.930,00 
--------------------------------  -----------  --------------  ----------------------- 
I alt akkumuleret under 
 aktietilbagekøbsprogrammet    1.782.000                           211.089.810,00 
--------------------------------  -----------  --------------  ----------------------- 
 
   Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført 
af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S. 
 
   Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om 
markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af 
vedhæftede bilag. 
 
   Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 2.151.180 egne 
aktier, svarende til 3,48 % af bankens aktiekapital. 
 
 
 
   Venlig hilsen 
 
 
 
   Karen Frøsig                                      Bjarne Larsen 
 
   adm. direktør                                     bankdirektør 
 
   Vedhæftet fil 
 
 
   -- FM 51 inkl. bilag 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d3925a33-c739-4d39-853d-3719c6220db7 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2019 04:11 ET (09:11 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.