[ADVERT]
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Qpr Software Plc LSE:0OA2 London Ordinary Share FI0009008668 QPR SOFTWARE ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.955 1.86 2.05 0.00 01:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

QPR SOFTWARE PLC Qpr Softwaren Puolivuosikatsaus Tammi-kesäkuulta 2021

04/08/2021 7:00am

UK Regulatory (RNS & others)


 
TIDMQPR1V 
 

QPR SOFTWARE PÖRSSITIEDOTE, 4.8.2021 KLO 9.00

Liikevaihto ja liiketulos paranivat

Tammi-kesäkuu 2021

  -- Liikevaihto nousi 5 042 tuhanteen euroon (tammi-kesäkuu 2020: 4 830), 
   kasvua 4 %. 
 
  -- SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot 
   kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski. 
 
  -- Kansainvälisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 49 % 
   (47). 
 
  -- Käyttökate 569 tuhatta euroa (330). 
 
  -- Liiketulos 11 tuhatta euroa (-339). 
 
  -- Tulos/osake -0,005 euroa (-0,026). 

Huhti-kesäkuu 2021

  -- Liikevaihto oli 2 138 tuhatta euroa (huhti-kesäkuu 2020: 2 041). 
 
  -- Liikevaihto kasvoi 5 % kansainvälisen liikevaihdon kasvun (+14 %) 
   vetämänä. 
 
  -- SaaS-liikevaihto, konsultoinnin ja ohjelmistolisenssien liikevaihdot 
   kasvoivat. Ylläpitopalvelujen liikevaihto laski. 
 
  -- Käyttökate 3 tuhatta euroa (-60). 
 
  -- Liiketulos -275 tuhatta euroa (-384). 
 
  -- Liiketoiminnan kulut olivat edellisvuoden tasolla. 

Näkymät koko vuodelle 2021 ovat ennallaan.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille ohjelmistoihimme liittyviä konsultointipalveluita.

Näkymät tilikaudelle 2021 (ennallaan)

Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeukselliset olot vaikuttavat edelleen liiketoimintaamme, mutta merkkejä asiakkaiden ohjelmistohankintojen päätöksenteon normalisoitumisesta on jo ollut nähtävissä. Perustuen toteutuneeseen myyntiin sekä nykyiseen tarjouskantaan, QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2021 (2020: 8 971 tuhatta euroa).

QPR suunnittelee lisäävänsä kuluvana vuonna maltillisesti myynti-, markkinointi- ja tuotekehityskulujaan, mutta arvioi tästä huolimatta käyttökatteen ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT 
 
Tuhatta euroa, ellei 
 toisin              4-6/  4-6/  Muutos,  1-6/  1-6/  Muutos, 1-12/ 
 ole mainittu           2021  2020   %   2021  2020   %   2020 
 
Liikevaihto            2 138  2 041    5  5 042  4 830    4  8 971 
Käyttökate          3   -60   104   569   330    72   248 
 % liikevaihdosta          0,1  -3,0       11,3   6,8       2,8 
Liiketulos             -275  -384    28   11  -339   103  -936 
 % liikevaihdosta         -12,9  -18,8       0,2  -7,0      -10,4 
Tulos ennen veroja         -283  -378    25   -78  -342    77  -952 
Katsauskauden tulos         -231  -321    28   -61  -310    80  -812 
 % liikevaihdosta         -10,8  -15,7       -1,2  -6,4       -9,0 
 
Tulos/osake, euroa 
 (laimentamaton ja laimennettu)  -0,019 -0,027    28 -0,005 -0,026    80 -0,068 
Oma pääoma/osake, 
 euroa               0,159  0,199   -20  0,159  0,199   -20  0,161 
 
Liiketoiminnan rahavirta       305   512   -40  1 211   921    32   334 
Rahavarat kauden lopussa       878   722    22   878   722    21   185 
Korollinen nettovelka        -23  -569    96   -23  -569    96   762 
Nettovelkaantumisaste, 
 %                 -1,2  -22,9    95  -1,2  -22,9    95  38,0 
Omavaraisuusaste, %         39,9  49,9   -20  39,9  49,9   -20  34,6 
Oman pääoman 
 tuotto, %             -44,4  -24,4   -82  -6,1  -23,6    74  -34,1 
Sijoitetun pääoman 
 tuotto, %             -18,7  -26,4    29   0,7  -20,4   103  -28,0 
 

RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja SaaS-liikevaihdosta. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan uusiutuvien ohjelmistolisenssien käyttöoikeusmaksut.

Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut liikevaihdon kasvu jatkui toisella neljänneksellä, vaikka koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset tuntuivatkin edelleen ohjelmistojen uusmyynnissä. Liikevaihdon kasvu jäi 5 %:iin, mikä on selvästi alle keskipitkän aikavälin vuotuisen 15-20%:n kasvutavoitteemme. Kuluvan kolmannen vuosineljänneksen alku oli kuitenkin myös ohjelmistomyynnissä hyvä. Heinäkuun alussa allekirjoitimme ja julkistimme merkittävän prosessilouhintaohjelmistokaupan globaalille huipputeknologiayritykselle.

Viime vuoden aikana vahvistimme prosessilouhintaliiketoimintaamme rekrytoimalla lisää myynti- ja kehitysresursseja. Tänä vuonna olemme jatkaneet panostuksia rakentamalla uusia myynti- ja konsultointikumppanuuksia erityisesti eurooppalaisille avainmarkkinoille. QPR ProcessAnalyzer -prosessilouhintaohjelmiston parannetut mittauskyvykkyydet ja prosessihavaintojen seuranta ovat laajentaneet ohjelmiston käyttöä asiakasorganisaatioissa ja vahvistaneet edelleen tuotteen kilpailukykyä. Tehdyt panostukset luovat edellytyksiä prosessilouhintaliiketoiminnan myönteiselle kehitykselle jatkossa.

Jatkamme kuluvana vuonna uuden työkalun kehittämistä organisaatioiden toiminnan ja laatujärjestelmien tueksi kaikille prosessimallinnusasiakkaillemme. Uuden QPR BusinessPortalin avulla asiakkaat voivat viestiä prosessinsa ja laatudokumentaation henkilöstölle sekä saada paremman näkyvyyden palvelu- ja sovellussalkkuihinsa. QPR BusinessPortal on nyt pilotointivaiheessa ja tulee markkinoille kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana.

Suorituskykyjohtamisen ohjelmiston QPR Metricsin myynti on kasvanut kuluneen vuoden aikana Lähi-idän markkinoilla. Vahvistamme syksyllä edelleen tämän tuotteen toimitustiimiämme, minkä lisäksi Lähi-idän liiketoiminnasta vastaava johtoryhmän jäsen Tero Aspinen muuttaa Dubaihin tukemaan paikallista kumppaniverkostoamme myynnissä ja asiakkuuksien kehittämisessä.

Jari Jaakkola

toimitusjohtaja

LIIKEVAIHDON KEHITYS

 
LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 
 
              4-6/  4-6/  Muutos, 1-6/  1-6/  Muutos, 1-12/ 
Tuhatta euroa        2021  2020   %   2021  2020   %   2020 
 
Ohjelmistolisenssit     133   79    68  866  666    30 1 344 
Uusiutuvat 
 ohjelmistolisenssit     81  121   -33  524  608   -14  900 
Ohjelmistojen 
 ylläpitopalvelut    481  587   -18  939 1 158   -19 2 195 
SaaS             317  273    16  635  536    18 1 081 
Konsultointi        1 126  981    15 2 078 1 861    12 3 452 
Yhteensä       2 138 2 041    5 5 042 4 830    4 8 971 
 

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

 
                  4-6/  4-6/  Muutos, 1-6/  1-6/  Muutos, 1-12/ 
Tuhatta euroa            2021  2020   %   2021  2020   %   2020 
---------------------------------- ----- ----- ------- ----- ----- ------- ----- 
 
Suomi                1 145 1 170    -2 2 593 2 559    1 4 718 
Muu Eurooppa ml. Venäjä 
 ja Turkki              545  545    0 1 232 1 278    -4 2 474 
Muu maailma              448  326    37 1 217  993    23 1 780 
Yhteensä            2 138 2 041    5 5 042 4 830    4 8 971 
 

Huhti-kesäkuu 2021

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 2 138 tuhatta euroa (2 041). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti merkittävä kasvu konsultoinnissa ja ohjelmistotoimituksissa (+15 %) sekä SaaS-liikevaihdossa (+16 %). SaaS-liikevaihtoa kasvattivat sekä aiempien asiakkuuksien siirtyminen SaaS-asiakkaiksi sekä ohjelmistojen uusmyynti. SaaS-tarjouskannan vuotuinen arvo on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kasvanut kaksinkertaiseksi yli kahteen miljoonaan euroon.

Konsultoinnin, joka sisältää ohjelmistotoimitukset, liikevaihto nousi 1 126 tuhanteen euroon (981). Ohjelmistotoimituksia kasvattivat vuoden alkupuolella myydyt merkittävät Lähi-idän projektit. SaaS-liikevaihto nousi 317 tuhanteen euroon (273).

Uusien ohjelmistolisenssien liikevaihto nousi 133 tuhanteen euroon (79). Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto puolestaan laski 81 tuhanteen euroon (121), mikä johtui pääosin asiakkaiden siirtymisestä SaaS-asiakkaiksi. SaaS liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 317 tuhatta euroa (273).

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 481 tuhanteen euroon (587), mikä johtui pääosin ylläpitotuottojen laskusta kansainvälisessä kanavamyynnissä.

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 2 %, mutta kansainvälinen liikevaihto kasvoi 14 %. Liikevaihdosta kertyi 54 % (57) Suomesta, 25 % (27) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 21 % (16) muualta maailmasta.

Tammi-kesäkuu 2021

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 5 042 tuhatta euroa (4 830) ja kasvoi 5 %. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 46 % (48).

Liikevaihto Suomessa oli edellisvuoden tasolla (+1 %). Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 8 % ohjelmistomyynnin vetämänä.

Konsernin liikevaihdosta 51 % (53) kertyi Suomesta, 24 % (26) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 24 % (21) muualta maailmasta.

TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu 2021

Konsernin käyttökate oli 3 tuhatta euroa (-60) ja liiketulos -275 tuhatta euroa (-384). Liiketulosta paransivat kasvanut liikevaihto sekä edellisvuotta pienemmät poistot. Konsernin kulut olivat edellisvuoden tasolla.

Katsauskauden tulos oli -231 tuhatta euroa (-321) ja osakekohtainen tulos -0,019 euroa (-0,027) osakkeelta.

Tammi-kesäkuu 2021

Konsernin käyttökate oli tammi-kesäkuussa 569 tuhatta euroa (330) ja liiketulos 11 tuhatta euroa (-339). Liiketulosta paransivat lähinnä kasvanut liikevaihto sekä edellisvuotta pienemmät poistot. Konsernin kulut olivat lähes edellisvuoden tasolla (-1 %).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 4 397 tuhatta euroa (4 494). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 24 tuhatta euroa (6).

Tulos ennen veroja oli -78 tuhatta euroa (-342) ja katsauskauden tulos -61 tuhatta euroa (-310). Osakekohtainen tulos oli -0,005 euroa (-0,026) osakkeelta.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi tammi-kesäkuussa lähinnä parantuneen tuloksen ansiosta 1 211 tuhanteen euroon (921). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 878 tuhatta euroa (722).

Nettorahoituskulut olivat 88 tuhatta euroa (3). Kuluihin sisältyy kertaluontoinen päättyneeseen projektiin liittyvä takuumaksu, jonka yhtiö suoritti tammikuussa.

Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 379 tuhatta euroa (583), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 878 tuhatta euroa (722), minkä lisäksi konsernilla on käytettävissä muita lyhytaikaisia rahavaroja 1,3 miljoonaa euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa 700 tuhatta euroa lyhytaikaista pankkilainaa, eikä lainkaan pitkäaikaisia pankkilainoja. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -1 % (-23). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 40 % (50).

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Tuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR BusinessPortal, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-kesäkuussa 956 tuhatta euroa (1 135) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 358 tuhatta euroa (451). Tammi-kesäkuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 346 tuhatta euroa (434). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 82 henkilöä (88). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa oli 82 (85).

Henkilöstön keski-ikä on 42,3 (42,1) vuotta. Naisia on 22 % (22) ja miehiä 78 % (78) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 39 % (44), tuotekehityksessä 35 % (29) ja hallinnossa 8 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiö otti vuonna 2019 käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman.

 
OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Osakkeen pörssivaihdon                       Muutos, 
 kehitys                     1-6/2021  1-6/2020    %  1-12/2020 
 
Vaihdetut osakkeet, kpl             1 298 011   561 866   131  1 403 426 
Vaihto, euroa                  2 776 234  1 157 773   140  2 825 365 
% osakkeista                     10,8     4,7         11,7 
Keskimääräinen 
 kaupantekokurssi, 
 euroa                        2,14    2,06    4    2,01 
 
                                    Muutos, 
Osake ja markkina-arvo              30.6.2021  30.6.2020    % 31.12.2020 
 
Osakkeita yhteensä, 
 kpl                      12 444 863 12 444 863    - 12 444 863 
Omat osakkeet, kpl                 457 009   457 009    -   457 009 
Kirjanpidollinen vasta-arvo, 
 euroa/kpl                      0,11    0,11    -    0,11 
Ulkona olevat osakkeet, 
 kpl                      11 987 854 11 987 854    - 11 987 854 
Osakkeenomistajat, kpl                1 408    1 193    18    1 240 
Päätöskurssi, 
 euroa                        2,06    2,04    1    2,24 
Osakekannan markkina-arvo, 
 euroa                     24 694 979 24 455 222    1 26 852 793 
Omien osakkeiden kirjanpidollinen 
 vasta-arvo yhteensä, 
 euroa                       50 271   50 271    -   50 271 
Omien osakkeiden hankintahinta 
 yhteensä, euroa               439 307   439 307    -   439 307 
Omien osakkeiden osuus 
 yhtiön 
 osakkeiden lukumäärästä, 
 %                           3,7     3,7    -     3,7 
 

YHTIÖN HALLINNOINTI

Yhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaiksi 25.3.2021. Hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien henkilökohtaista läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous teki yhtiön palkitsemisraportista neuvoa-antavan päätöksen, ja hyväksyi esitetyn palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pertti Ervin.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 25.3.2021 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, https://www.globenewswire.com/Tracker?data=K9ml8fFJ6Tv_iqtPuk4-PyQo1lNuqCliFXTRbtH8d9NdAPO26kTowlMfPQRbZNelFWYebG-AIv6PbMy6p5tf1omkpNzHy4Dd--ras84d1emDlPWlUB3A1KLcwf24egSSY3lwDXPagN--0gXpIpABcohC9Un2_zHsAvZQkVu8LduJIMj7VhleDusvP5WvWI3Q6fldS5duB0Np31W9rqFUYw== https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Jaakkola ilmoitti 5.5.2021 hallitukselle jättävänsä tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Sujuvan siirtymäkauden varmistamiseksi hallitus ja Jaakkola sopivat, että Jaakkola jatkaa tehtävässään arviolta syyskuun alkuun saakka. Hallitus nimitti Jussi Vasaman 24.6.2021 uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 7.10.2021. Vasama on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri erikoistumisalueinaan teollisuusyritysten kansainväliset toiminnot. Hän on toiminut erilaisissa ohjelmistoalan globaaleissa ja alueellisissa johtotehtävissä vuodesta 2012 alkaen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

QPR tiedotti 5.7.2021 solmineensa heinäkuussa merkittävän sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä ja toimituksesta globaalin huipputeknologiayrityksen kanssa. Asiakkaan ensimmäinen prosessilouhintahanke keskittyy konsernipalvelujen hankintaprosesseihin. Hankkeella tuotetaan läpinäkyvyyttä ja liiketoimintahavaintoja monimutkaisista, usein räätälöidyistä, hankintaprosesseista. Hankkeen tavoitteena on nostaa tehokkuutta ja saada aikaan merkittäviä säästöjä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 58 % oli euromääräisiä (46). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2020 toimintakertomuksen sivuilla 22-24, https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtUQj681Pr9csj10ffaxl2tgceQLC-Z0qIUMmJCVgoartS931aEnRfXAvdFQQafobGdx6WNgyiO-deEJc1a6XvDJ3iIvS9n4jjjWYJm6Gq96ZnxNsd1Ia95ONu30t5YgSoxeIdU2SNo-4hOphqq0cDe8OCRmnnE8J1avP7h9e5Y= www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2021 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi -- syyskuu 2021: perjantai 22.10.2021

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSIO

 
 
 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 
Tuhatta euroa, ellei 
 toisin              4-6/  4-6/  Muutos,  1-6/  1-6/  Muutos, 1-12/ 
 ole mainittu           2021  2020   %   2021  2020   %   2020 
 
Liikevaihto            2 138  2 041    5  5 042  4 830    4  8 971 
Liiketoiminnan muut tuotot       0   25        0   25       100 
 
Materiaalit ja palvelut       297   260    14   634   700    -9  1 422 
Työsuhde-etuuksista 
 aiheutuneet kulut         1 692  1 757    -4  3 464  3 497    -1  6 649 
Liiketoiminnan muut kulut      146   109    34   375   328    14   753 
Käyttökate          3   -60   104   569   330    72   248 
 
Poistot               278   324   -14   558   669   -17  1 183 
Liiketulos             -275  -384    28   11  -339   103  -936 
 
Rahoitustuotot ja -kulut       -8    6   -231   -88   -3  -2 748   -16 
Tulos ennen veroja         -283  -378    25   -78  -342    77  -952 
 
Tuloverot               52   57    -9   17   32   -48   140 
Katsauskauden tulos         -231  -321    28   -61  -310    80  -812 
 
 
Tulos/osake, euroa 
 (laimentamaton ja laimennettu)  -0,019 -0,027    28 -0,005 -0,026    80 -0,068 
 
Konsernin laaja tuloslaskelma: 
 Katsauskauden tulos        -231  -321    28   -61  -310    80  -812 
 Muut laajan tuloksen 
 erät, jotka 
 saatetaan myöhemmin 
 siirtää 
 tulosvaikutteisiksi: 
 Ulkomaisiin yksikköihin 
 liittyvät 
 muuntoerot              0   -1   100    1    0        -3 
Laajan tuloslaskelman 
 tulos               -231  -322    28   -60  -310    81  -814 
 
 
 
 KONSERNIN LYHENNETTY TASE 
 
                                 Muutos, 
Tuhatta euroa               30.6.2021 30.6.2020   %   31.12.2020 
 
Varat 
 
Pitkäaikaiset varat: 
 Aineettomat hyödykkeet          2 033   2 032    0    2 054 
 Liikearvo                    513    513    0     513 
 Aineelliset hyödykkeet           153     98    56     176 
 Käyttöoikeusomaisuuserät     122    151   -19     211 
 Muut pitkäaikaiset varat          306    183    67     277 
Pitkäaikaiset varat yhteensä     3 126   2 976    5    3 231 
 
Lyhytaikaiset varat: 
 Myynti- ja muut saamiset           1 950   2 129    -8    2 901 
 Rahavarat                    878    722    22     185 
Lyhytaikaiset varat yhteensä       2 828   2 850    -1    3 086 
 
Varat yhteensä              5 954   5 827    2    6 317 
 
Oma pääoma ja velat 
 
Oma pääoma: 
 Osakepääoma             1 359   1 359    0    1 359 
 Muut rahastot                  21     21    0     21 
 Omat osakkeet                 -439    -439    0    -439 
 Muuntoerot                   -68    -66    3     -69 
 Sijoitetun vapaan oman 
 pääoman rahasto            5     5    0      5 
 Kertyneet voittovarat             1 099   1 600   -31    1 126 
Emoyhtiön osakkeenomistajille 
 kuuluva oma pääoma         1 977   2 481   -20    2 004 
 
Lyhytaikaiset velat: 
 Korolliset rahoitusvelat            700     -         700 
 Korolliset vuokrasopimusvelat          155    153    1     247 
 Saadut ennakot                1 003    853    18     527 
 Siirtovelat                  1 648   1 816    -9    2 305 
 Osto- ja muut korottomat velat         472    524   -10     533 
Lyhytaikaiset velat yhteensä       3 977   3 346    19    4 313 
 
Velat yhteensä              3 977   3 346    19    4 313 
 
Oma pääoma ja velat 
 yhteensä                 5 954   5 827    2    6 317 
 
 
 
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA 
 
                        4-6/  4-6/  Muutos, 1-6/  1-6/  Muutos, 1-12/ 
Tuhatta euroa                  2021  2020   %   2021  2020   %   2020 
 
Liiketoiminnan rahavirta: 
 Katsauskauden tulos              -231  -321   -28  -61  -310    80  -812 
 Oikaisut kauden tulokseen            391  278    41  593  667   -11  1 135 
 Käyttöpääoman 
 muutokset                   217  554   -61  896  577    55   45 
 Maksetut korko- ja muut 
 rahoituskulut                 -88   -5  -1 666  -230  -27   -752   -40 
 Saadut korko- ja muut 
 rahoitustuotot                  0   11   -96   2   24    92   27 
 Maksetut verot                  17   -5   -435   11  -10   210   -21 
Liiketoiminnan rahavirta             305  512   -40 1 211  921    32   334 
 
Investointien rahavirta: 
 Investoinnit aineellisiin 
 ja 
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin  -222  -283   -22  -379  -583   -35 -1 098 
Investointien rahavirta             -222  -283   -22  -379  -583   -35 -1 098 
 
Rahoituksen rahavirrat: 
 Lainojen nostot                  0   -       700           700 
 Lainojen takaisinmaksut              0   -      -700  -652    7  -500 
 Vuokrasopimusvelkojen maksut          -49  -76      -138   0       -261 
Rahoituksen rahavirta              -49  -76    35  -138  -652    79   -61 
 
Rahavarojen muutos                34  153    78  694  -314   321  -825 
Rahavarat kauden alussa             857  572    50  185 1 035   -82  1 035 
Rahavarojen kurssimuutosten 
 vaikutus                    -13   -4   -233   -1   1       -25 
Rahavarat kauden lopussa             878  722    22  878  722    21   185 
                               -------        ------- 
 
 
Vapaa kassavirta                 83  229       832  338       -764 
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
                                       Sijoitetun 
                                        vapaan 
                                        oman 
              Osake-     Muut   Muunto-  Omat   pääoman  Kertyneet 
Tuhatta euroa      pääoma  rahastot  erot  osakkeet    rahasto    voittovarat Yhteensä 
Oma pääoma 
 1.1.2020             1 359     21   -66    -439          5     1 882     2 762 
Optio-ohjelma                                             28       28 
Kauden laaja tulos                                          -310      -310 
Oma pääoma 
 30.6.2020             1 359     21   -66    -439          5     1 600     2 481 
Optio-ohjelma                                             28       28 
Kauden laaja tulos                    -3                     -502      -504 
Oma pääoma 
 31.12.2020            1 359     21   -69    -439          5     1 126     2 004 
Optio-ohjelma                                             33       33 
Kauden laaja tulos                     1                     -61      -60 
Oma pääoma 
 30.6.2021             1 359     21   -68    -439          5     1 098     1 977 
                           -------                 ------------ 
 
 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS --standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2020 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

 
 
 AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 
 
Tuhatta euroa             1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
 
Aineettomien hyödykkeiden 
 lisäykset: 
 Hankintameno 1.1.            11 987  11 159   11 159 
 Lisäykset               358    472    828 
 
Aineellisten hyödykkeiden 
 lisäykset: 
 Hankintameno 1.1.            2 869   2 487   2 487 
 Lisäykset               21    62    382 
 
 
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS 
 
Tuhatta euroa             1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 
 
Korolliset rahoitusvelat 1.1.        947    784    784 
Lainojen nostot               700    21    947 
Takaisinmaksut               792    652    784 
Korolliset rahoitusvelat 30.6/31.12.    855    153    947 
 
 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 
 
Tuhatta euroa           30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 Muutos, % 
 
Yrityskiinnitykset 
 (yhtiön omassa hallussa)     2 387   2 385    2 387     - 
 
Vuokrasopimusten perusteella 
maksettavat 
vähimmäisvuokrat: 
 Alle 1 vuoden sisällä 
 erääntyvät        7     8      7     - 
 1-5 vuoden sisällä 
 erääntyvät        3     10      7    -56 
Yhteensä               12     19     14    -10 
 
Vakuudet ja vastuusitoumukset 
 yhteensä             2 398   2 403    2 401     - 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
 
                 4-6/  1-3/  10-12/  7-9/  4-6/  1-3/ 
Tuhatta euroa           2021  2021   2020  2020  2020  2020 
 
Liikevaihto            2 138  2 904  2 341  1 801 2 041 2 789 
Liiketoiminnan muut 
 tuotot                -    -    -   75   25   - 
 
Materiaalit ja palvelut       297   337   443   279  260  440 
Työsuhde-etuuksista 
 aiheutuneet kulut        1 692  1 772  1 679  1 474 1 757 1 739 
Liiketoiminnan muut 
 kulut               146   228   193   232  109  220 
Käyttökate         3   566    27  -109  -60  390 
 
Poistot               278   280   211   304  324  345 
Liiketulos             -275   286   -184  -413  -384   45 
 
Rahoitustuotot ja -kulut       -8   -80    -8   -6   6   -9 
Tulos ennen veroja         -283   206   -191  -419  -378   36 
 
Tuloverot              52   -35    34   74   57  -25 
Katsauskauden tulos        -231   170   -157  -345  -321   11 
 
 
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 
 
Tuhatta euroa, ellei toisin ole         1-6/2021   1-6/2020 tai 1-12/2020 tai 
 mainittu                   tai 30.6.2021  30.6.2020   31.12.2020 
 
Liikevaihto                      5 042     4 830     8 971 
Liikevaihdon muutos, %                 4,4     -4,0      -5,7 
Käyttökate                  569      330      248 
 % liikevaihdosta                   11,3      6,8      2,8 
Liiketulos                        11     -339      -936 
 % liikevaihdosta                    0,2     -7,0     -10,4 
Tulos ennen veroja                   -78     -342      -952 
 % liikevaihdosta                   -1,5     -7,1     -10,6 
Katsauskauden tulos                   -61     -310      -812 
 % liikevaihdosta                   -1,2     -6,4      -9,0 
 
Oman pääoman tuotto 
 (per annum), %                    -6,1     -23,6     -34,1 
Sijoitetun pääoman tuotto 
 (per annum), %                     0,7     -20,4     -28,0 
Rahavarat                        878      722      185 
Korollinen nettovelka                  -23     -569      762 
Oma pääoma                 1 977     2 481     2 004 
Nettovelkaantumisaste, %                -1,2     -22,9      38,0 
Omavaraisuusaste, %                  39,9     49,9      34,6 
Taseen loppusumma                   5 954     5 827     6 317 
 
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin 
 varoihin                        425      535     1 210 
% liikevaihdosta                    8,4     11,1      13,5 
Tuotekehitysmenot                    956     1 135     2 050 
% liikevaihdosta                    19,0     23,5      22,9 
 
Henkilöstö keskimäärin 
 kauden aikana                      82      85       86 
Henkilöstö kauden alussa            88      83       83 
Henkilöstö kauden lopussa           82      88       88 
 
Tulos/osake, euroa 
 (laimentamaton ja laimennettu)           -0,019    -0,026     -0,068 
Oma pääoma/osake, euroa           0,159     0,199     0,161 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Qpr Software Chart

1 Year Qpr Software Chart

1 Month Qpr Software Chart

1 Month Qpr Software Chart
ADVFN Advertorial
Your Recent History
LSE
0OA2
Qpr Softwa..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20211023 08:49:26