[ADVERT]
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Newcap Holding A/s LSE:0N1I London Ordinary Share DK0010212570 NEWCAP HOLDING ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.50 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

Newcap Holding A/S -- Periodemeddelelse 3. Kvartal 2021

25/11/2021 1:47pm

UK Regulatory (RNS & others)


Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart


From Oct 2021 to Jan 2022

Click Here for more Newcap Holding A/s Charts.
 
TIDMNEWCAP 
 

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2021

25. november 2021

Newcap Holding A/S -- Periodemeddelelse 3. kvartal 2021

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 3. kvartal 2021.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Efter frasalget af koncernens svenske forretningsaktiviteter i 2019 er NewCap koncernens virksomhed primært håndtering af de indgåede earn out aftaler som en andel af de fremtidige indtægter af de afhændede aktiviteter, primært af de afledte indtægter fra kapital under forvaltning.

Fokus i 3. kvartal 2021 har været på håndtering og forberedelse af den anlagte voldgiftssag om udnyttelse af option på førtidig opgørelse og betaling af earn out vedrørende afledte indtægter fra kapital under forvaltning.

Status voldgiftssag om førtidig opgørelse og betaling af earn out

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 9 / 2021 af 30. juni 2021, samt som omtalt i halvårsrapport pr. 30. juni 2021, offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 12 / 2021 -- 27. august 2021, har NewCap Holding A/S indledt voldgiftssag mod modpart i earn out aftale om kapitalforvaltningsaktiviteter om en førtidig opgørelse og betaling.

Voldgiftsretten er nu sammensat og tidsplan er fastsat, og der forventes nu en afgørelse i maj 2022. Udfaldet af voldgiftssagen er fortsat forbundet med usikkerhed. For en nærmere beskrivelse af voldgiftssagen og mulige udfald henvises der til omtalen i halvårsrapporten pr. 30. juni 2021, side 5.

Udvikling i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder - Kapitalforvaltning

Såfremt der ikke opnås medhold i den indledte voldgiftssag om førtidig opgørelse og betaling af aftale om earn out, forventes den indgåede aftale at fortsætte uændret.

Den omhandlede aftale om earn out er baseret på en andel af indtægter fra kapitalforvaltning. Markedsværdien af den bagvedliggende kapital under forvaltning, hvoraf der modtages en andel af afledte indtægter udgør pr. 30. september 2021, ca. SEK 9,4 mia., mod ca. SEK 9,5 mia. pr. 30. juni 2021.

Faldet i 3. kvartal på ca. SEK 0,1 mia. er i tråd med forventningerne hertil, herunder er markedsudviklingen i tråd med den generelle markedsudvikling i 3 kvartal 2021, og den samlede udvikling er i øvrigt i tråd med de langsigtede forventninger. Der henvises til koncernens halvårsrapport pr. 30. juni 2021 for en nærmere beskrivelse heraf.

Ekstraordinær udlodning af udbytte

NewCap Holding A/S gennemførte pr. 27. august 2021 som oplyst ved selskabsmeddelelse nr. 13 / 2021 en ekstraordinær udbetaling af udbytte på DKK 0,25 pr. aktie, i alt ca. DKK 31,5 mio.

Øvrige forhold

Koncernens øvrige udvikling i 3. kvartal 2021, herunder forventningerne til koncernens indtjening, der senest er omtalt i forbindelse med offentliggørelse af selskabets halvårsrapport pr. 30. juni 2021, er i tråd med de stillede forventninger.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

Vedhæftet fil

   -- Selskabsmeddelelse 14 2021 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/23c3c24d-e9e3-4ed8-afd1-cd3da98917c5 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2021 08:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart
ADVFN Advertorial
Your Recent History
LSE
0N1I
Newcap Hol..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20220128 07:34:10