[ADVERT]
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Newcap Holding A/s LSE:0N1I London Ordinary Share DK0010212570 NEWCAP HOLDING ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.50 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

Newcap Holding A/S -- Periodemeddelelse 1. Kvartal 2021

26/05/2021 10:27am

UK Regulatory (RNS & others)


 
TIDMNEWCAP 
 
 
  Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2021 
 
  26. maj 2021 
 
  Newcap Holding A/S -- Periodemeddelelse 1. kvartal 2021 
 
  NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 
2021. 
 
  Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af 
periodemeddelelser. 
 
  Udviklingen i koncernens aktiviteter 
 
  Efter frasalget af koncernens svenske forretningsaktiviteter i 2019 er 
NewCap koncernens virksomhed primært håndtering af de 
indgåede earn out aftaler som en andel af de fremtidige 
indtægter af de afhændede aktiviteter, primært af de 
afledte indtægter fra kapital under forvaltning. 
 
  Udvikling i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder - 
Kapitalforvaltning 
 
  Den primære aftale om earn out er baseret på en andel af 
indtægter fra kapitalforvaltning. Markedsværdien af den 
bagvedliggende kapital under forvaltning, hvoraf der modtages en andel 
af afledte indtægter udgør pr. 31. marts 2021, ca. SEK 9,6 
mia., mod ca. SEK 9,1 mia. pr. 31. december 2020, dvs. en stigning 
på ca. 5%. Markedsværdien pr. 21. maj 2021 udgør ca. SEK 
9,4 mia. 
 
  I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport for 2020, jf. 
selskabsmeddelelse nr. 4 / 2021 af 25. marts 2021, foretog bestyrelsen 
en revurdering af forudsætninger for den fremtidige udvikling i 
kapital under forvaltning, der ligger til grund for de forventede 
indtægter, hvoraf der beregnes en earn out. 
 
  Dette medførte at den samlede kapital under forvaltning (AUM) 
fremover forventes at udvise et årligt fald på 5%, blandt 
andet baseret på øget forventet kundeafgang og reducerede 
afkastforventninger. Den positive udvikling i kapital under forvaltning 
i første kvartal 2021, dækker dels over, at den realiserede 
kundeafgang er i tråd med den anvendte forudsætninger, mens 
afkastet fra forvaltning i første kvartal overstiger de anvendte 
langsigtede forudsætninger. 
 
  Det er bestyrelsens forventning, at der for nuværende ikke er 
grundlag for at antage en anden vurdering af den fremtidige udvikling i 
den kapital under forvaltning end den, der ligger til grundlag vurdering 
af fremtidige indtægter fra earn out aftaler i årsrapporten 
for 2020. Den fremadrettede virksomhed hos modparten i earn out aftale 
er fortsat udsat for risici, hvortil der henvises til beskrivelsen i 
årsrapporten for 2020 side 14. 
 
  En ændring i markedsværdi af den forvaltede kapital vil 
grundlæggende medføre en ændring i indtægter 
proportionalt med en ændring i den bagvedliggende kapital under 
forvaltning. Den positive udvikling i kapital under forvaltning i 
første kvartal 2021 vil have en marginal positiv effekt på den 
rate, der opgøres pr. 31. maj 2021. 
 
  Øvrige forhold 
 
  Koncernens øvrige udvikling i første kvartal 2021, herunder 
forventningerne til koncernens indtjening, der blev udmeldt i 
forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapport for 
2020, er i tråd med de stillede forventninger. 
 
  Gennemførelse af kapitalnedsættelse 
 
  På selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2021 
blev der vedtaget en nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 
62.998.551 til DKK 6.299.855,10. Nedsættelsen gennemføres ved 
en reduktion af aktiernes nominelle størrelse fra DKK 0,50 til DKK 
0,05 og kapitalnedsættelsen henlægges til selskabets frie 
reserver. 
 
  Fristen for kreditorernes anmeldelse af krav er nu udløbet uden at 
nogen har rejst krav, hvorfor bestyrelsen d.d. har truffet beslutning om 
at gennemføre kapitalnedsættelsen. Det bemærkes at 
kapitalnedsættelsen ikke har betydning for aktiernes indre 
værdi, idet antallet af aktier er uændret. 
 
  Med venlig hilsen 
 
  NewCap Holding A/S 
 
  For yderligere information kontakt venligst: 
 
  Peter Steen Christensen 
 
  Telefon: +45 2370 5885 
 
  Email: info@newcap.dk 
 
  Vedhæftet fil 
 
 
  -- Selskabsmeddelelse 7 2021 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/4264f762-70f6-4f50-b140-da0a7809c09c 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2021 05:27 ET (09:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart
ADVFN Advertorial
Your Recent History
LSE
0N1I
Newcap Hol..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20220127 05:56:52