[ADVERT]
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Newcap Holding A/s LSE:0N1I London Ordinary Share DK0010212570 NEWCAP HOLDING ORD SHS
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 1.50 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
- - - - 0

Forløb Af Ordinær Generalforsamling I Newcap Holding A/S Torsdag Den 22. April 2021, Kl. 10:00 På Adressen Oslo Plads 2, 2...

22/04/2021 11:52am

UK Regulatory (RNS & others)


 
TIDMNEWCAP 
 
 
  Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2021 
 
  22. april 2021 
 
  Forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S 
torsdag den 22. april 2021, kl. 10:00 på adressen Oslo Plads 2, 
2100 København Ø. 
 
  Dagsorden: 
 
  1. Præsentation af dirigent 
 
 
  -- Advokat Anders Kaasgaard blev præsenteret som dirigent. 
 
 
  Dirigenten konstaterede, at 43,08 % af selskabskapitalen var 
repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 54.214.449 
stk. aktier á DKK 0,50 pr. styk hver med én stemme, samt at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i 
henhold til dagsorden. 
 
  2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
 
 
  -- Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det 
   forgangne år. 
 
  -- Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til 
   godkendelse. 
 
  -- Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var 
   tilfredsstillende. 
 
  -- Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af 
   årsrapporten. 
 
  -- Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til 
   efterretning, og at årsrapporten var godkendt. 
 
 
  3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 
 
 
  -- Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og 
   direktionen for regnskabsåret 2020 med alle tilstedeværende og 
   repræsenterede stemmer. 
 
 
  4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 
 
 
  -- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at 
   overføre årets resultat til næste år med alle 
   tilstedeværende og repræsenterede stemmer. 
 
 
  5. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets 
vederlagsrapport 
 
 
  -- Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten ved vejledende 
   afstemning med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer. 
 
 
  6. Forslag fra bestyrelse 
 
 
  -- Ad pkt. 6a: Forslag om ændring af selskabets vedtægter ved 
   tilføjelse af en ny -- 10A Elektronisk generalforsamling om 
   bestyrelsens bemyndigelse til at beslutte afholdelse af fuldstændig 
   elektronisk generalforsamling. 
 
 
  Generalforsamlingen besluttede at godkende den foreslåede 
vedtægtsændring. 
 
 
  -- Ad pkt. 6b: Forslag om kapitalnedsættelse og ændring af 
   stykstørrelsen Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital 
   nedsættes til kurs pari til henlæggelse til en særlig 
   reserve, der gennemføres ved en nedsættelse af samtlige aktiers 
   nominelle stykstørrelse. 
 
 
  Der var fremsat forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af 
selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 62.998.551 med nominelt DKK 
56.698.695,90 til nominelt DKK 6.299.855,10 til kurs pari til 
henlæggelse til en særlig reserve som følger. 
 
  Nedsættelsen gennemføres således, at samtlige aktier 
reduceres forholdsmæssigt. Der gennemføres således i 
forbindelse med den endelige gennemførelse af 
kapitalnedsættelsen en nedsættelse af samtlige aktiers 
nominelle stykstørrelse fra DKK 0,50 til DKK 0,05. 
 
  Da kapitalnedsættelsen sker til henlæggelse til en særlig 
reserve, vil selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en 
frist på 4 uger at anmelde deres krav til selskabet. Opfordring 
hertil vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system. Den 
særlige reserve skal være frie reserver. 
 
  Vedtagelsen af forslaget vil betyde, at alle henvisninger i 
vedtægterne til aktiernes nominelle værdi på DKK 0,50 
ændres til en henvisning til aktiernes nominelle værdi på 
DKK 0,05 samt en forholdsmæssig beløbsmæssig reduktion af 
bemyndigelserne i vedtægterne. Det er således foreslået 
at ændre følgende bestemmelser i vedtægterne: ---- 3, 8 
(udgår da bemyndigelser er udløbet), 9 og 14. 
 
  Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag med alle 
tilstedeværende og repræsenterede stemmer. 
 
 
  -- Ad pkt. 6c: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udlodde 
   ekstraordinært udbytte 
 
 
  Dirigenten gennemgik forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at 
udlodde ekstraordinært udbytte. 
 
  Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige 
bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte med alle 
tilstedeværende og repræsenterede stemmer. 
 
  7. Valg af bestyrelse 
 
 
  -- Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael 
   Vinther og Peter Steen Christensen. 
 
 
  Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med 
selskabslovens -- 120, stk. 3, en oversigt over de opstillede 
kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. 
 
  Følgende kandidater blev valg til bestyrelsen: Mogens de Linde, 
Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen. 
 
  8. Valg af revisor 
 
 
  -- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens og 
   revisionsudvalgets forslag om at genvælge selskabets revisor, Ernst 
   & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. 
 
 
  9. Eventuelt 
 
 
  -- Der forelå intet til behandling under dette punkt. 
 
 
  Generalforsamlingen hævet. 
 
  Som dirigent: 
 
  ____________________ 
 
  Anders Kaasgaard 
 
  For yderligere information kontakt venligst: 
 
  Administrerende direktør Peter 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hO3i-oS11gCV9hPMS_rcCozdhk3LMX2NmjNaWllF61qgcP2bHtErbTGKtFwcGsU7E3O7CVsr9sNDRcZIkqFs84264Vmap2GTL9jFQtCUIKAle-YKj_wYzT2NWC3fd6pwAmFhEe7oDaucBCLVdefe4Q== 
Steen Christensen 
 
  Telefon: +45 23 70 58 85 
 
  E-mail: info@newcap.dk 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lk0hlWsQSgMBCzL9qTa6IM47YWgM927CT3xcPcgL21rKBNQ2n2hPr6-sh2He206yx5GEYTBW42kvRUaza-dtMg== 
 
 
  Vedhæftet fil 
 
 
  -- Selskabsmeddelelse 6 2021 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6c7ced1a-d645-453e-a067-e97af90947a1 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2021 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Year Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart

1 Month Newcap Holding A/s Chart
ADVFN Advertorial
Your Recent History
LSE
0N1I
Newcap Hol..
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20220127 05:24:05