Buy
Sell
Share Name Share Symbol Market Type Share ISIN Share Description
Afarak Group Se LSE:AFRK London Ordinary Share FI0009800098 ORD NPV (DI)
  Price Change % Change Share Price Bid Price Offer Price High Price Low Price Open Price Shares Traded Last Trade
  0.00 0.0% 20.00 0.00 00:00:00
Industry Sector Turnover (m) Profit (m) EPS - Basic PE Ratio Market Cap (m)
General Industrials 174.5 -16.7 -6.3 - 50

Afarak Group Plc Afarak Group: Puolivuosikatsaus H1 2022

19/08/2022 7:41am

UK Regulatory (RNS & others)


 
TIDMAFAGR 
 

07:45 Lontoo, 09:45 Helsinki, 19.8.2022 -- Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2022

 
                   H1/22 H1/21 2021 
Liikevaihto          MEUR  92,1  37,3 80,3 
Käyttökate      MEUR  24,5  -0,9  5,9 
Liikevoitto          MEUR  24,0  0,9  6,8 
Tulos ennen veroja       MEUR  22,6  -0,5  2,9 
Tulos -- jatkuvat toiminnot  MEUR  21,2  -0,9  0,6 
Tulos -- lopetetut toiminnot  MEUR  2,9  0,0  8,4 
Kauden tulos          MEUR  24,1  -0,9  9,0 
Osakekohtainen tulos      EUR  0,10  0,00 0,04 
Käyttökate-%      %  26,7  -2,4  7,4 
Liikevoitto-%           %  26,1  2,4  8,5 
Tulos-%              %  24,6  -1,3  3,6 
Henkilöstö (kauden 
 lopussa)               549  608  503 
 

VUODEN 2022 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

  -- Liikevaihto kasvoi voimakkaasti 146,5 prosenttia 92,1 (H1/2021: 37,3) 
   miljoonaan euroon; 
 
  -- Jalostetun materiaalin myynti kasvoi 24,2 prosenttia 15 205 tonniin 
   (H1/2021: 12 667) vahvistuneen markkinakysynnän ja korkeampien 
   hintojen tukemana; 
 
  -- Louhitut tonnit laskivat 27,0 prosenttia 39 109 (H1/2021: 53 542) 
   tonniin; 
 
  -- Konsernin käyttökate nousi merkittävästi 24,5 
   (H1/2021: -0,9) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli 
   26,7 % (H1/2021: -2,4 %); 
 
  -- Liiketulos oli 24,0 (H1/2021: 0,9) miljoonaa euroa ja 
   liikevoittomarginaali 26,1 prosenttia (H1/2021: 2,4 %); 
 
  -- Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 21,2 (H1/2021: -0,9) miljoonaa 
   euroa; 
 
  -- Liiketoiminnan rahavirta oli 10,1 (H1/2021: -1,9) miljoonaa euroa; 
 
  -- Korollinen nettovelka vähennettynä likvideillä varoilla 
   oli 21,5 (50,3) (31.12.2021: 32,2) miljoonaa euroa; 
 
  -- Rahavarat 30.6. olivat 5,0 (30.6.2021: 2,9) (31.12.2021: 6,3) miljoonaa 
   euroa. 

NÄKYMÄ VUODEN 2021 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Ferrokromimarkkinat ovat viime viikkoina osoittaneet merkkejä hidastumisesta sekä kysynnässä että hinnoissa, mikä ei ole epätavallista kesäkuukausina. Nykyiset hinnanalennukset voivat kuitenkin olla kestävämpiä. Toisaalta energian hinta ja saatavuus tulevat olemaan kaikkien tuottajien suurin huolenaihe lähitulevaisuudessa, ja niiden pitäisi aiheuttaa hintatason nousua myös jatkossa.

Afarak on ollut jo useiden vuosien ajan ainoa länsimainen vähähiilisen ferrokromin tuottaja, joka on tärkeä materiaali ruostumattoman teräksen tuotannossa. Olemme kokeneet erittäin haastavia vuosia viime aikoina. Vaikka pääpainomme on aina ollut erikoislaaduissa, teemme nyt kaikkemme lisätäksemme tuotantokapasiteettiamme laajemmin standardilaatujen osalta, jotta voimme tarjota vaihtoehtoja pitkäaikaisille asiakkaillemme, jotka saattavat alkaa tuntea vastahakoisuutta käyttää tiettyjä ei-länsimäista alkuperää olevia tuotteita.

On huomattava, että markkinoille on viime aikoina tarjottu kiinalaista ja intialaista vähähiilistä ferrokromia. Ne edustavat alkuperää, jota ei ole normaalisti tavattu EU:n ja Yhdysvaltojen markkinoilla.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

"Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana yhtiö onnistui vähentämään velkaansa merkittävästi entisestään. Erikoissegmenttimme toiminta ja tulos kasvoivat, vaikka ferrokromimarkkinoihin ei ole suoraan vaikuttanut mitkään sanktiot tai tariffit. Logistiikkakustannusten huomattava nousu ja korkeammat raaka-ainekustannukset voidaan osittain kompensoida vaihtoehtoisilla raaka-ainesekoituksilla ja edullisella USD-valuuttakursseilla. Odotamme kannattavuuden heikkenevän toisella vuosipuoliskolla, koska markkinahinnat ovat heikentyneet ja jo hankitut raaka-aineet voivat vaikuttaa marginaaliimme. Rautametalliseossegmentti, jonka kaivostoiminta Etelä-Afrikassa on vähentynyt mutta on vakaa, on nyt saavuttanut kannattavuusrajan. Odotamme joitain parannuksia H2/22:lle kyseisessä segmentissä.

Yhtiö aikoo myös jatkaa toimintaa Magnochromen jalostustehtaallamme Serbiassa. Ensimmäiset investoinnit tulisi käynnistää toisen vuosipuoliskon aikana.

Hyödyke- ja ruostumattoman teräksen markkinoilla on yleisesti nähtävissä positiivista kehitystä, mutta odotamme haasteellisempaa liiketoimintaympäristöä loppuvuoden ajan. Kaikki riippuu nykyisten geopoliittisten jännitteiden jatkokehityksestä sekä Euroopassa että Kaakkois-Aasiassa.

Helsingissä, 19.8.2022

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3LYaUoNc9WYVcJ2De3piQFtTEtdau7DfOMqi27fLJDM9cv8Y4iMPLZAaBX_uoTUBDAQ36DJlHV0ysrppJn11sp6-nQd09RJmsHmFTLJrnOVN8cZ4sGqYZfOhqBtSw9hWKNRAQUY3EV5xZI-dbYyFS2bBa28XYtuINDgVhf3_i43Lj_zloPEW24sPXBf1icPGuccFXLrpXjVYAAUzXc5Z1-EAYmQ3LSOn4ENfHXm14Zi6wBUjb2AqfnFg6bumuaAiZnuNdIn3m_2dMWPctBTCBA==

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite

  -- Afarak Group Interim release H1 2022 FI 
   https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/d487e08e-20be-4d7f-adb2-c654c01a1600 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2022 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.

1 Year Afarak Chart

1 Year Afarak Chart

1 Month Afarak Chart

1 Month Afarak Chart
Your Recent History
LSE
AFRK
Afarak
Register now to watch these stocks streaming on the ADVFN Monitor.

Monitor lets you view up to 110 of your favourite stocks at once and is completely free to use.

Log in to ADVFN
Register Now

By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions

P: V:gb D:20221208 20:45:39